پاسخ مثبت بعثه‌رهبری به دعوت‌نامه عربستان برای حج

مجله اینترنتی واس ماس


پاسخ مثبت بعثه‌رهبری به دعوت‌نامه عربستان برای حج

منبع : ایسنا