کوچکترین اسب جهان ❤💛❤💛❤💛
طول این اسب کوچک با مزه تنها ۲۵ سانت و بلندی آن تنها ۱۸ سانت است😊