برای داشتن یک محوطه لاکچری ، داشتن سه مقوله ؛ آب ، نور و فضای کافی ، شرط لازم و ضروری است😉❤💙💚👌