گاهی اوقات ، متفاوت بودن ، خود دلیلی بر لاکچری بودن است !!!😁😁😁😁