گاهی اوقات ، نتیجه ی بی نظمی در تزئین یک سالاد ، بسیار زیبا خواهد شد! 😂😂😂