گاهی لاکچری بودن یک چیز ، در سادگی بودن آن چیز است😊