یک قطعه زمرد آنهم درشت آنهم از نوع کلمبیا ، معنای واقعی لاکچری بودن یک جواهر است😊
درشتی و درخشندگی این زمرد کلمبیا بگونه ای است که برلیان های کنار خود را محو نموده است❤