گردنبند زمرد نشان

گاهی اوقات واژگان از بیان زیبایی و شکوه دسته ای از جواهرات ناتوان میشوند ! مانند این جواهر زمرد کلمبیا